نقاشی با پاستل

آموزش نقاشی با پاستل

در این دوره نقاشی با پاستل تدریس می شود. مباحث آموزشی دراین دوره شامل ترکیب رنگ، روش نقاشی چهره با پاستل، نقاشی از منظره با پاستل گچی و همچنین نقاشی از حیوانات می باشد. پس از تکمیل این دوره آموزشی شما می توانید از موضوعات و چهره های گوناگون نقاشی کرده و اصول نقاشی با پاستل گچی و مداد پاستلی را بیاموزید. در این دوره با متریال پاستل گچی که یکی از ابزارهای نقاشی معاصر با قابلیتهای زیاد است آشنا می شوید. در دوران معاصر استفاده از این متریال، توسط نقاشان مطرح دنیا باعث شده تا هرچه بیشتر مورد توجه هنرجویان نیز قرار بگیرد. نکات تدریس شده در این دوره حاصل تجربه و بهره مندی از شیوه های آموزشی موفق در این زمینه است و در پایان دوره، فرم ارزیابی عملکرد هنرجو برای هنرجویانی که نوع آموزش با استاد را انتخاب کرده اند ارسال می شود. در حال حاضر جهت ثبت نام در این دوره باید حتما دیگر دوره های آموزش نقاشی در سامانه رنگ هنر را گذرانده باشید.

ابزارهای مورد نیاز برای دوره نقاشی پاستل

پاستل

1) پاستل گچی نرم
2) مداد پاستلی
3) کاغذ گراف

● برند پیشنهادی اساتید رنگ هنر برای پاستل گچی:  رامبراند
● برند پیشنهادی اساتید رنگ هنر برای پاستل مدادی: کنته