آموزش طراحی شخصیت

در دوره آموزش طراحی از شخصیت، اصول گام به گام طراحی کاراکتر و شخصیت سازی از انسان، حیوانات، حشرات  به دو صورت رئال و فانتزی آموزش داده می شود. همچنین در این دوره روش طراحی از حالت های مختلف چهره و بدن را در تیپ ها و شخصیت های مختلف می آموزید و با روش ترسیم شخصیت های مشهور دنیای انیمیشن و تصویرسازی آشنا می شوید. هر جلسه در این دوره شامل ویدئو، نمونه تصاویر و توضیحات آموزشی، معرفی کتاب و همچنین امکان رفع اشکال توسط استاد بوده و هنرجو در روند این دوره آموزش نقاشی در وب سایت رنگ هنر می تواند از مدل های گوناگون نقاشی کرده و اصول کلی کار با رنگ روغن را بیاموزد. نکات تدریس شده در این دوره حاصل تجربه و بهره مندی از شیوه های آموزشی موفق در این زمینه است و در پایان دوره، فرم ارزیابی عملکرد هنرجو برای هنرجویانی که نوع آموزش با استاد را انتخاب کرده اند ارسال می شود. در حال حاضر این دوره جزو دوره های چشم انداز سامانه رنگ هنر است و در آینده ای نزدیک به سامانه اضافه خواهد شد. در حال حاضر می توانید در دیگر دوره های آموزش نقاشی در سامانه رنگ هنر ثبت نام کنید.

طراحی کاراکتر
توجه: این دوره جزو دوره های چشم انداز سامانه رنگ هنر بوده و در آینده ارائه خواهد شد

ابزارهای مورد نیاز دوره طراحی شخصیت

آموزش طراحی

1) مدادهای  HB , 6B
2) تخته شاسی A4 و کاغذ سفید
3) پاکن اتودی نوک باریک
4) محوکن
5) تراش
6) کاتر

● برندهای پیشنهادی اساتید رنگ هنر برای مداد طراحی:  1) بُرونزیل  2) کریتاکالر  3) استدلر  4) فابرکاستل
● برند پیشنهادی اساتید رنگ هنر برای محوکن: کریتا کالر
● برند پیشنهادی اساتید رنگ هنر برای کاغذ طراحی: Double A